โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > One Year 1 > Participants > ภาพข่าว เหตุการณ์ Tsunami จาก Itv News

ภาพข่าว เหตุการณ์ Tsunami จาก Itv News

 

* "การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง" ( Communication for Social change )  Click      

Click

This is picture from www.radiohead.com

 

 

 

 

            

 

 

 

 


mobile phone