One Season Project > One Year 1 > Participants > Manee,yayar

Manee,yayar

                 

                            "ลองทำดู หนูทำได้"
                        "Try do it... can do it."

ชนิดา มะณี, จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาภาพพิมพ์
Manee, Shanida, Graduate from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

ที่อยู่  มูลนิธิที่นา 100/6 หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Address  the land foundation 100/6 Moo10 Baan Umong, Suthep Rd, Muang, Chiangmai 50200 Thailand

Telephone number :06-892-7082

Email: yayar_999@hotmail.com

                                                          

ประสบการณ์ วิปัสสนา ที่ศูนย์ธรรมอาภา จ.พิษณุโลก

โกเอ็นก้าo:p>

     ก่อนการไปวิปัสสนาครั้งนี้ ฉันมีความสนใจอยู่ก่อนแล้ว เพราะเชื่อว่าศาสนาสามารถพัฒนาจิตใจมนุษย์ได้ แต่จากประสบการณ์ที่โกเอ็นก้า สองสามวันแรก ฉันเบื่อ..ออ..อ..มาก..กก..ก... ฉันไม่เข้าใจอะไรหลายๆ อย่างที่นั่น สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยอุเบกขา( ความวางเฉย )เป็นสำคัญ

ประสบการณ์สัญจร ที่นา ลุงฉลวย แก้วคง จ.นครสวรรค์

ทัศนศึกษา: บ้านลุงฉลวย ( พุทธเกษตรกร )/ วัดหนองป่าพง

   บ้านลุงฉลวย : นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับฉัน สิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่เพียงทุ่งนา หรือสวนรกๆ แต่มันคือชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเชื่อ ความศรัทธา และความเข้าใจในธรรมชาติ...

    เวลาประมาณ 2 ทุ่ม เราเห็นชายชราหลังค่อมวัย 70 เศษ ที่ปากทางเข้า ลุงฉลวยรออยู่ตรงนั้นตั้งแต่ 5โมงเย็น เพราะเกรงว่าเราจะหลงทาง เมื่อถึงบ้านของลุงฉลวย พวกเราก็พักกันตามอัธยาศัยตามคำเชิญของลุงกับป้า ผู้หญิงส่วนหนึ่งนอนห้องเดียวกับป้า ส่วนฉันเลือกที่จะนอนหน้าประตูห้อง ประมาณตี 4 ฉันรูสึกแสบลูกนัยน์ตาเพราะแสงนีออน ป้ากำลังหุงข้าวและบอกให้ฉันนอนต่อ ประมาณตี 5 ฉันจึงจากที่นอนมาช่วยป้าหุงข้าว และทำอาหารเผื่อทุกคน หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า เราเข้าฟังบรรยายเรื่อง พุทธเกษตรกรรม โดยลุงฉลวย แก้วคง เท่าที่จำได้คุณลุงจะพูดถึงหลักคำสอนทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ (ถ้ามีโบสถ์ฉันคงคิดว่าที่นี่เป็นวัด) อันเป็นที่มาของเกษตรกรรมแบบลุงฉลวย หลังจากนั้นการบรรยาย รอบ 2 ก็เริ่มขึ้น เมื่อเรารับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เป็นภาคสนามคุณลุงเดินดุ่ยๆ นำเราให้เห็นและสัมผัสกับสิ่งที่คุณลุงกำลังพูด มันไม่ยาก...ที่จะเผื่อที่ไว้รับสิ่งดีๆ   แต่ไม่ง่ายเลย ที่จะนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและผู้อื่น ถ้าไม่มีความเชื่อ ความศรัทธา อย่างแท้จริง และยิ่งไม่ง่ายยิ่งกว่า ที่รักษามันไว้ถ้าไม่มีใครมองเห็นคุณค่าของมัน

 

ประสบการณ์ที วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธาน๊

วัดหนองป่าพง : สองวันที่นั้นมันเป็นเวลาที่น้อยเกินไปสำหรับฉัน ที่จะสามารถอธิบายความรู้สึก หรือประสบการณ์ที่ฉันได้รับ

SIL-LA-PA ?

             
 

                   


First time,for build clay...(me too,first that I did with you)
children's art work.

 

 

            

 

 

mobile phone