One Season Project > One Year 1 > Participants > Preeda Putthanametee

Preeda Putthanametee

 

" ถ้าเฉพาะเจาะจงว่ามันเป็นศิลปะ มันอาจจะแคบไป และมันจะทำให้เราแคบลง "
" It's too narrow if we define only art cause it might be limit our thought. "

ปรีดา  ปัฐนเมธี, จบการศึกษาจาก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาภาพพิมพ์
Putthanametee, Preeda, Graduate from faculty of fine arts, Department of printmaking, Chiangmai University

ที่อยู่  มูลนิธิที่นา 100/6 หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Address  the land foundation 100/6 Moo10 Baan Umong, Suthep Rd Muang, Chiangmai 50200 Thailand

เบอร์โทรศัพท  09-078-7601
Telephone Number   09-078-7601

Email address  saeheab@yahoo.com

 

โครงการ ๑ ปี กับเหตุการณ์ และ สถานการที่ทำให้ข้าพเจ้า "กระตุก" ๒เหตุการณ์

 

 

 

ภาพด้านบน : บทสนทนา อ.คามินตั้งประเดน คือ พวกเราคิดอย่างไร(พวกเราคือสมาชิกโครงการ หนึ่งปี)ถ้าจะนำต้นโพธฺ์มาปลูกที่อุโมงค์ศิลปธรรม(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นที่ทำการ ของมูลนิธิ ที่นา) ซึ่งมีการพูดคุยถกเถียงกันภายในกลุ่มซึ่งมีผู้สนใจที่จะนำต้นโพธิ์มาปลูก และมีผู้คัดค้าน กับผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงกลาง

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

       "โครงการสุขภาพชุมชน"

 

 

รูปภาพบรรยากาศ เยี่ยมชุมชน และพูดคุยกับ พี่ พิมพ์ใจ "โครงการสุขภาพชุมชน"

พี่พิมพ์ใจ คือผู้ที่ติดเชื้อHIV มาประมาณ 17 ปี ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังมีชีวิตอยู่และเหมือนคนปรกติทั่วไป ซึ่งถ้าทั่วไปเรามักจะพบผู้ป่่วย ที่ติดเชื้อ HIVจะมีอาการต่างๆที่สามารถสังเกตได้แต่ก็ไม่เสมอไป หรือ ติดเชื้อไม่กี่ปีก็อาจเสียชีวิตได้ 

พี่พิมพ์ใจ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าชุมชนซึ่งมีชื่อว่า โครงการสุขภาพชุมชน  

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 "เกษตรกรรม พลังงาน การแปลสสารแปลเป็นพลังงาน การอยู่รอด ผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆ"

 

 

 

ภาพ Graffitiหรือภาพปริศนาธรรม

 

 

 

     ถ้าการระบายออกของจิตใจผ่านการทำงานศิลปะ แล้วดูว่าตนเองสับสนวุ่นวายจากผลงานที่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ละชิ้นงานนั้น  แล้วเราจะคลายจากความวุ่นวายสับสนกับชีวิตหรือไม่

 

 

Picture of Meditation Hall at The Landfoundation

ประสบการณ์ การพบปะกับพุทธเกษตรกร  Click

                 มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เกษตรกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ(Natural Farming)ขึ้น คำกล่าวที่แสดงถึงความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการเกษตรที่ถูกต้องของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะก็คือ

       “ เป้าหมายสูงสุดของการเกษตรกรรม ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์

           คุณลุง ฉลวย แก้วคง เกษตรกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ ท่านเรียกการทำเกษตรกรรมของท่านว่า

         “พุทธเกษตร”ลุงฉลวยกล่าวอย่างกับว่า การวิปัสสนาทำให้ลุงได้เห็นความทุกข์ของชีวิต ความน่ารังเกียจของร่างกายท่านเอง การวิปัสสนานี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการทำ พุทธเกษตร”

พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมของลุงฉลวยเหมือนกับธรรมชาติของป่าที่มีระบบของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของของระบบนิเวศวิทยา ใบไม้ที่ผลัดใบก็ไม่นำไปเผา ต้นไม้ที่ตายก็ปล่อยลงบ่อน้ำให้ปลากินเปลือกไม้เป็นอาหาร ใบไผ่เช่นเดียวกัน ทำดินให้เป็นธาตุดิน โดยการปลูกพืช21ชนิด ทำน้ำให้เป็นธาตุน้ำ โดยการเลี้ยงสัตว์น้ำ12 ชนิด และ ธาตุลมกับธาตุไฟลุงบอกว่ามันมีอยู่แล้ว กล่าวว่าถ้าเรารู้จักชีวิตจึงชื่อว่ารู้ธรรม เมื่อรู้ธรรมะถือว่ารู้โลกด้วยเพราะว่าโลกและธรรมนั้นเป็นอย่างเดียวกันผู้ที่เห็นทางธรรมย่อมเห็นทางโลกด้วยและสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

เหมือนกับว่า “ถ้ารู้จักชีวิตจึงชื่อว่ารู้ธรรม รู้ธรรมจึงรู้จักธรรมชาติ รู้จักธรรมชาติแล้วจึงรู้จักโลก

รู้จักโลกก่อน จึงรู้จักเกษตรกรรม”

                     ฉะนั้น กระบวนการการทำความเข้าใจกับการทำงานศิลปะ กับการรู้จักชีวิตโดยการ เรียนรู้ธรรม เรียนรู้ธรรมชาติของตนเองผ่านการปฏิบัติวิปัสสนา จึงจะเข้าใจว่า ศิลปะที่ดีเป็นอย่างไร ใช่หรือไม่?         

 

ประสบการณจาก วัดหน่องป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี

หากกิจกรรมบางอย่างนอกจากการนั่งวิปัสสนา สามารถทำให้เรามีสติสัมปะชัญญะได้ แม้กระทั้งใช้คำว่า " ไอ้เหี้ย "ก็ข้อให้รู้ว่าเราตั้งใจใช้คำนั้นจริงๆ

 

              NEXT Click     

 

 

 

design อานนท์ นงค์เยาว์

 
พระราชดำรัส ความสามัคคี
 
"...ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง  ซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี
ต้องถนอมรักษา  และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ  เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้าน
ทุกระดับ  ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำ..."
 
คัดตัดตอนจากพระราชดำรัส  ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พุทธศักราช ๒๕๓๐  วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

 

 

mobile phone