โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > the land fundraising project >   > Carl Michael von Hauswolff ; Digital printing


Carl Michael von Hauswolff ; Digital printing
 

 

 

 

 

 

 


Artist name :
Carl Michael von Hauswolff

Title :
Detail of a Warehouse (Red Empty, Chicago 2003)

Detail of a Church (Red Empty, Chicago 2003)

Detail of a War Zone (Red Empty, Chicago 2003)

Detail of a Supermarket (Red Empty, Chicago 2003)

Detail of a Hot Dog Stand (Red Empty, Chicago 2003)

Detail of a Gas Station (Red Empty, Chicago 2003)

Detail of a Project (Red Empty, Chicago 2003)
Size : various

Year : 2003

Technique and materials : color photographs
Concept : These pictures are from the series Red Empty (Chicago 2003) where abandoned building were lit up with theatre red gel filtered spotlights and photographed in the night time. This piece(s) rotates around two main discussions: 1. Urban architecture and its misuse. 2. The general idea of the term "abstract". 
Price : $3,000


mobile phone