โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > the land fundraising project >   > Thaiwijit Pungkasemsomboon ; Collage


Thaiwijit Pungkasemsomboon ; Collage


 

Artist name : Thaiwijit Puengkasemsomboon

Title : Dog
Size :
22x30 inch

Year : 2005

Technique and materials : Collage

Concept : Dogs; the honest friend

Price :  THB 35,000

 

 


mobile phone