โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > E-books

E-books


Mobile Homes
Perspective on Situatedness and De-Situatedness in Contemporary Performative Practice and Theory
by Boel Christensen-Scheel
     Associate Professor at Hogskolen i Oslo og Akershus, Norway
                                                            -posted by : 13 Aug 2013-


Click to Download here

View online Click Here


 

Click to Download :

thelandfoundation.org/ebook/one-year-project-2-book.zipmobile phone