โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > House Project > November 2008  

November 2008

 


นิทรรศการ "จากที่นาสู่สยามแสควร์"                                        FROM THE LAND TO SIAM SQAURE


by part of One Year Project Residency Program The Land Foundation's Artists One Year Project 2 at the Land Foundation Opening Friday 17th October 2008, 7-10 pm at Whitespace gallery Siam Square

WHITESPACE GALLERY   Room #260, 2nd Floor, Lido Bldg.
Siam Square Soi 3, Rama 1 Rd.  Pathumwan, Bkk 10330. Thailand

Gallery Hours tu we th fr 13:00-19:00 sa su 11:30-20:00
or by appointment for more info pls contact T +66(0) 2252 2900 EXT 315
E gallery@whitesp-ce.com

 

 

 

มูลนิธิที่นา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดเสวนาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และโปรดติดตามการรวบรวมเนื้อหาเสวนา ได้ที่เรา เร็วๆนี้

The land foundation would like to thank all of the panelists, participants, staff, sponsors, and attendees for contributing to and making the land of forum come to life!

There will be a publication of this event in the near future. Please contact the land foundation for any questions or queries regarding the land of forum.

 

Land of Forum
โลกแห่งกาย โลกแห่งใจ โลกใหม่ ใบเดิม

 

--------------------------

โครงการระดมทุน​​​ ​​​เพื่อการดำ​​​​​เนินงานมูลนิธิที่นา​​

Auction

วัตถุประสงค์​​​​​โครงการ

Proposal   

Auction for the land fund raising project
Coming soon!!

 

 

 

‘the land foundation’ is organizing a the ‘One Year Project # 2’
The residency program will run from October 1st 2007 to September 30th, 2008.

Welcome to One Year Project # 2 participants


One Year Project # 2 Schedule

 

 

 


 

 

This project is supported by the ANA - Arts Network Asia


www.artsnetworkasia.org a group of independent artists, cultural workersand arts activist primarily from Southeast Asia that encouragescollaboration, initiated or sited in Asia and carried out together with Asian artists.˛

 

 

 mobile phone