โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > House Project > September 2007

September 2007

 

 

 

 

หลักสูตรวิปัสสนา 1 วัน ที่ เชียงใหม่

รับเฉพาะศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ในหลักสูตร 10 วันมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
(ซึ่งสอนโดยท่านอาจารย์โกเอนก้า หรืออาจารย์ผู้ช่วย)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.00 น.
วันที่ 12 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.00 น.

 

 

1 DAY COURSE IN CHIANGMAI

1 day old Student short courses are for any student who has completed the 10-day course with S. N. Goenka and/or his assistant teachers.
Date: July 15th, 2007 from 7.30 am. – 4 p.m.
Date: August 12th, 2007 from 7.30 am. – 4 p.m.

 

สนใจสมัครได้ที่สำนักงานมูลนิธิที่นา / Apply now! At the land foundation
กรุณาติดต่อคุณดวงพร อินทร์จันทร์/ contact person: Daungporn Inchan
โทรศัพท์ 053-212220 / By phone: 053-212220
(วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) / (Mon-Fri, 9am–5pm)
E-mail:   theland@thelandfoundation.org

 

 

THAI HOUSE IN NORWAY

 

 

มูลนิธิที่นา เรียนเชิญท่านร่วมงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ กับบ้านไทยในนอร์เวย์

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนเซอฟินเซส ประเทศนอร์เวย์

 

The land foundation cordially invites you to the opening of the Thai house in Norway on July 28, 2007  

We are happy to inform you that Sørfinnset skole/ the nord land-project is about to finish the building of the Thai House.

The opening will take place July 28 at 12 o'clock.

The Thai House is planned by the artists Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija from Thailand as their and the land foundation's contribution to the nord land. This is a vital part of the contemporary art project Sørfinnset skole/ the nord land - a sister project of the land foundation in Chiang Mai.

The small house is based on a traditional house from Chiang Mai, adapted to the harsh climate of Nordland by a stronger construction, local materials, insulation, stone roof and fire places.

The location is quiet and beautiful, by Lake Kjellingvatnet, Sørfjorden, Gildeskål Municipality near the Sámi House (Goathi), the Tent Sauna (Hikki) and The Forgotten Town (by Jan Håfström in Artscape Nordland). The house will be open to public access with a place to sleep and a good space for outdoor activities on the veranda.

The construction of the Thai House started in 2005 and has been built by volunteers, local and international, financially supported by The County of Nordland, Gildeskål Municipality, Arts Council Norway, Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, Thailand and Office for Contemporary Art Norway.

At the same day, July 28, from 8  pm, there will be a Chai-yo Olsok Party at Sørfinnset skole with music, dance, fish and curry, school brew and bonfire.

Some surprises might appear. Special guest star of the night is DJ Candle In The Wind from Helsinki.

 


mobile phone