One Season Project > One Year 1 > Participants > love to... ค้นหาความรัก

love to... ค้นหาความรัก

ธนาคารความรัก

รักแม่

คุณจะทำอะไรในวันแม่

ค้นหาคำว่ารัก  จาก  google

 

ภายบรรยากาศเตรียมงานในวัน  อาทิตย์ที่  1  สิงหาคม

 

เหตุการณ์ของความรักในวันนั้น

ภาพวาดแสดงความรู้สึกที่มีต่อ    "แม่ "

mobile phone