โครงการระดมทุนเพื่อการดำเนิน งานมูลนิธิที่นา > One Year 1 > Profile > Professor Wai

Professor Wai

" ผมอยู่ที่นี่มา 3 ปีแล้ว "
" I've lived here for 3 years "


mobile phone