top of page

ลุงฉลวย แก้วคง   จ. นครสวรรค์


กิจกรรมกลุ่มโครงการ หนึ่งปี ของมูลนิธิที่นา เข้าเยี่ยม ลุงฉลวย แก้วคง ผู้ซึ่งทำเกษตรด้วยวิธีคิดพุทธศาสนา(หรือที่เรียกว่า พุทธเกษตร)ที่จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

สวัสดี พี่น้องลูกหลานผู้มีเกียรติ์ทุกท่าน ลุงนี่ชื่อ ฉลวย แก้วคง

คนเราทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนาทั่วโลกมีแม่เดียวกัน แต่เรามี ๕ แม่ เอาแค่ในประเทศไทย คนตั้ง๖๐กว่าล้านคน จะรู้จักแม่กันสักกี่คน เพราะถ้ารู้จักแม่เราแล้ว โลกเราไม่วิบัติแบบนี้หรอก น่าเสียใจแม่ที่ว่านี้ก็คือ

  1. แม่พระธรณี ถ้าขาด เราจะยืน จะเดินกันอยู่ที่ไหน

  2. แม่พระคงคา ถ้าขาด เราจะเอาอะไรมาชำระร่างกายและดื่มกิน

  3. แม่พระโพสพ ถ้าขาด เราจะกินอะไรหรือจะกินแม่พระเหล็ก แม่พระหินกัน

  4. แม่พระพราย ถ้าขาด เราจะหายใจทางไหน

แม่พระเพลิง ถ้าขาด เราจะเอาความร้อนความอบอุ่นที่ไหน

แม่ทั้ง ๕ นี่ล่ะ คือแม่ตัวของเราพวกเราทำไมไม่อนุรักษ์หรือ กตัญญุตาตอบแทนคุณกับแม่ทั้ง๕ของเรา

เมื่อถอยหลังไปสัก ๑๐ ปี เนี่ยได้ยินหลวงพ่อพุทธทาส ท่านพูดว่าอย่างนี้ ท่านพูดว่า ธรรมะไม่คืนมาโลกาต้อง

วินาศ โอ้โห ประทับใจที่สุดเลย หมายถึงว่าถ้าธรรมชาติไม่คืนมาโลกาต้องวินาศ เดี๊ยวนี้โลกาวินาศแล้วนะ คนที่ทำโลกวินาศเนี่ย คือคนที่ตายแล้ว แต่วิญญาณยังไม่ออกจากร่าง คือ ตายจากความดี ตายจากความกตัญญุตา

ขอโทษถ้าสิ่งที่พูดไปถูกคนไหนๆเข้านะ ขอโทษด้วยไม่ได้ว่าใครดอก พูดตามธรรมะ ธรรมะนี่มันสวนทางเขา เหมือนปลาที่มันลอยตามน้ำ นั่นมันปลาตาย ที่ว่ายสวนนั้นปลาเป็น พูดตามธรรมะไปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะดอก ถ้าสวนเนี่ยเป็นธรรมะ ขอโทษด้วยถ้ามันไปโดนเอาใครเข้า ก็คงโดนแน่บ้างล่ะ

พอเห็นธรรมะแล้ว เข้าใจแล้วว่าร่างกายนี้เกิดจากธรรมชาติ ก็จะทำธรรมชาติ เราอยู่ด้วยอะไร ที่เราอยู่รอดอยู่ด้วยอะไร ก็อยู่ด้วยต้นไม้ ใบหญ้า กบิลไมย สมุนไพร อาหารและยา ข้าวในนา ปลาในน้ำนี่หล่ะก็เลยทำอันนี้ขึ้น

ขอให้พี่น้องที่นั่งฟัง นั่งชมอยู่ ณ ที่นี่หรือที่นั่งชม vcd อยู่ทางบ้านเรามาช่วยกันทำพุทธเกษตร ธาตุ๔ หรือประมงนาสวนให้เป็นป่าธรรมชาติเอาไว้อาศัยร่มเงา เอาไว้อาศัยเก็บกิน เอาไว้อาศัยปฏิบัติธรรม ถ้าผู้ใดทำเป็นต้องมีความสุขเป็นแน่นอน

ท่านผู้อ่านสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มใน หนังสือรวบรวมความเคลื่อนไหวของโครงการ หนึ่งปีได้หลังจากสิ้นสุดโครงการ

Search By Tags
No tags yet.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page